• Etnisitet og nynorsk 

      Vestad, Jon Peder (Arbeidsrapport;147, Report, 2003)
      Denne arbeidsrapporten byggjer på det vitskapsteoretiske innlegget eg heldt ved Universitetet i Bergen (UiB) 25. januar 2001. Innlegget bar namnet ”Omgrepet ’etnisitet’ i ein norskspråkleg samanheng”, og vart godkjent som ...