• Utdanning møter yrke. Bruk av mentor i kvalitetssikring av praksis. 

      Ølnes, Britt Loven (Notat;17/2009, Working paper, 2009)
      Prosjektet ”Kvalitetssikring av praksis gjennom bruk av mentor” vart etter søknad tildelt midlar frå Utdanningsdirektoratet. Føremålet med prosjektet var styrking av praksisopplæringa, og det vart gjennomført i samband ...