• Pedagogisk leders rolle i å fremme barns sosiale kompetanse 

      Breivik, Marita Alvestad (Bachelor thesis, 2020-06)
      Tittelen på denne studien er: Pedagogisk leders rolle i å fremme barns sosiale kompetanse. Formålet er å undersøke den pedagogiske lederens rolle i arbeidet med å fremme sosial kompetanse blant barna på sin avdeling ...