• Skolekorpset. En arena for samspill og sosial læring 

      Gylterud, Sissel (Master thesis, 2011)
      Denne oppgaven har dreid seg rundt sosial læring. Studien ble gjennomført som en observasjonsstudie, hvor min observasjonsrolle var å betrakte som en perifer medlemskapsrolle. Utgangspunktet for å gå i dybden av sosial ...