• Gards- og bruksnamna i Volda. Tolking og tyding 

   Myklebust, Olav (Master thesis, 2017)
   Samandrag Oppgåva tek føre seg gardsnamna i Volda gjennom tidene, og dokumenterer korleis dei har vorte skrivne i ulike kjelder til ulik tid. Ein ser også på dokumenterte uttaleformer av gards og bruksnamna i Volda, m.a. ...
  • Om kunnskapsgrunnlaget for normeringa av det nynorske skriftspråket 

   Helset, Stig (;23, Working paper, 2010)
   I denne artikkelen drøftes kunnskapsgrunnlaget for normeringa av det nynorske skriftspråket. Den tek utgangspunkt i arbeidet med den nye nynorsknormalen, før den rettar søkjelyset mot ein ny normeringsstrategi som baserer ...
  • Om kunnskapsgrunnlaget for teoriar om grammatiske reglar 

   Helset, Stig (;24, Working paper, 2010)
   Spørsmålet for dette essayet er om den hypotetisk-deduktive metoden og Poppers falsifikasjons-prinsipp er eigna i samband med utforminga av teoriar om grammatiske reglar.