• Inquiry i matematikkundervisningen – seks læreres betraktninger 

      Hole, Cathrine Gløersen (Master thesis, 2018)
      Studien har til hensikt å undersøke læreres syn på inquiry i matematikkundervisningen. Studiens overordnede problemstilling er: Hvordan beskrives inquiry og utforskende matematikk av lærere som bruker dette i sin undervisning? ...