• Mikrohistorie – eit uttrykk for paradigmeskifte i historiefaget? 

      Krøvel, Harald (Notat;15/2009, Working paper, 2009)
      I dette essayet ønskjer eg å drøfte utviklinga av den mikrohistoriske tilnærminga i historiefaget i forhold til Thomas Kuhns teoriar om paradigmeskifte innanfor vitskapen. Mikrohistorie er ei retning innanfor historiefaget ...