• Fordelar og ulemper ved kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommunar 

      Krumsvik, Erlend; Lie, Kjetil (Rapport;17, Research report, 2011)
      Møreforsking og Telemarksforsking har i samarbeid sett på fordelar og ulemper ved kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommunar. Områda samfunnsutvikling, økonomi, tenesteleveranse og strategisk fusjonsprosess er omfatta ...