• Gards- og bruksnamna i Volda. Tolking og tyding 

      Myklebust, Olav (Master thesis, 2017)
      Samandrag Oppgåva tek føre seg gardsnamna i Volda gjennom tidene, og dokumenterer korleis dei har vorte skrivne i ulike kjelder til ulik tid. Ein ser også på dokumenterte uttaleformer av gards og bruksnamna i Volda, m.a. ...