• Byregionen Volda-Ørsta 

      Grimsrud, Gro Marit; Nygård, Marit Owren; Straume, Kjersti; Vareide, Knut (Rapport/Høgskulen i Volda og Møreforsking;62, Research report, 2015-04-10)
      Rapporten presenterer ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike brukarar, partnarar og samarbeidspartar har med Partnarskap for karriererettleiing Sogn og Fjordane. Undersøkinga viser at karrieresentra er lite ...