• Den maritime klynga i media. Kartlegging av medieomtale. 

      Standal Groven, Jens (;27, Working paper, 2010)
      Dette metodeteoretiske essayet vil ta utgangspunkt i et prosjekt som hadde som mål å gi en oversikt over hvordan utvalgte virksomhetene i det vi i det videre vil kalle ”den maritime klynga i Møre og Romsdal” blir omtalt i ...