• Byregionen Volda-Ørsta 

   Grimsrud, Gro Marit; Nygård, Marit Owren; Straume, Kjersti; Vareide, Knut (Rapport/Høgskulen i Volda og Møreforsking;62, Research report, 2015-04-10)
   Rapporten presenterer ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike brukarar, partnarar og samarbeidspartar har med Partnarskap for karriererettleiing Sogn og Fjordane. Undersøkinga viser at karrieresentra er lite ...
  • Den nye regionen. Frå Runde til Videsæter 

   Straume, Kjersti (HVO/MF Skriftserien;Notat 8/2015, Working Paper, 2015-12-08)
  • Inn på tunet. Innovative dagaktivitetstilbod til personar med demens? 

   Egset, Anne-Sofie; Straume, Kjersti; Giskeødegård, Marte Fanneløb (HVO/MF skiftserien;Rapport nr. 70/2015, Research report, 2015-10-12)
   SAMANDRAG I dette forprosjektet har vi studert eit dagaktivitetstilbod for personar med demens på Maurtuva Vekstgård i Inderøy kommune. Målet med prosjektet har vore todelt. På den eine sida ønska vi å finne meir ut av ...
  • Samordning av boligsosialt arbeid i Nærøy kommune 

   Yttredal, Else Ragni; Bakke, Gunnvor; Moen Ouff, Susanne; Straume, Kjersti (Skriftserien HVO-MF;Notat 4/2015, Working Paper, 2015-10-05)
  • Samordning av boligsosialt arbeid i Oppdal kommune 

   Yttredal, Else Ragni; Bakke, Gunnvor; Moen Ouff, Susanne; Straume, Kjersti (Skriftserien HVO-MF;Notat 2/2015, Working Paper, 2015-10-05)
  • Samordning av boligsosialt arbeid i Rissa kommune 

   Yttredal, Else Ragni; Bakke, Gunnvor; Moen Ouff, Susanne; Straume, Kjersti (Skriftserien HVO-MF;Notat 5/2015, Working Paper, 2015-10-05)
  • Samordning av boligsosialt arbeid i Ørland kommune 

   Yttredal, Else Ragni; Bakke, Gunnvor; Moen Ouff, Susanne; Straume, Kjersti (Skriftserien HVO-MF;Notat 3/2015, Working Paper, 2015-10-05)
  • Samordning av bustadsosialt arbeid i Volda kommune 

   Yttredal, Else Ragni; Bakke, Gunnvor; Moen Ouff, Susanne; Straume, Kjersti (HVO-MF Skriftserien;Notat 1/2015, Working Paper, 2015-10-05)
  • Samordnnig av boligsosialt arbeid 

   Yttredal, Else Ragni; Bakke, Gunnvor; Ouff, Susanne Moen; Straume, Kjersti (HVO-MF Skriftserie;Notat 6/2015, Working Paper, 2016-01-27)