• Embetsfolk og allmuge i Vågå 1680-1720 

      Teigum, Ivar (;14, Working paper, 2011)
      Undersøkinga som blir framlagd her om forholdet mellom embetsfolk og allmuge i Vågå i tida kring 1700, er gjennomførd under eit delemne av prosjektet ”Kulturperspektiv på møte mellom embetsmenn og bønder 1660-1870” ved ...