• Dei stille borna 

      Ulstein, Solveig Marie (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgåva er temaet Dei stille borna. Formålet er å få større innsikt i korleis ein kan inkludere dei stille borna. Eg har fokusert på personlegdomstrekket å vere stille, og ikkje det som handlar om tausheit grunna ...