• Utdanning er ikke hva det en gang var. 

      Werler, Tobias (;18, Working paper, 2010)
      Notatet er basert på tiltredelsesforelesningen ved Høgskulen i Volda 20. oktober 2010. Det argumenteres med en potensiell nytteeffekt for pedagogikken (som disiplin) og for samfunnet. Nytten ligger i hva samfunnet kan ...