Now showing items 123-124 of 124

  • Young Adults. Data Collection in 2007 

   Båtevik, Finn Ove; Myklebust, Jon Olav (;16/2007, Working paper, 2007)
   Studien er basert på eit longitudinelt datamateriale, som har vore samla inn om ungdom med særlege opplæringsbehov i vidaregåande opplæring. I tre tett samanbundne prosjekt har ein følgt dei same personane gjennom ein ...
  • Øving gjer meister. Erfaringar med prosjektet: Med Nynorsk til betre skriving - med skriving til betre læring 

   Båtevik, Finn; Bergem, Randi (Notat;2011:11, Working paper, 2011)
   Prosjektet Med nynorsk til betre skriving - med skriving til betre læring er eit tverrfagleg skriveprosjekt, som er utvikla og utprøvd ved Ulstein vidaregåande skule. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa medverkar i ...