• Dei nye studentane på barnevernspedagog- og sosionomstuidet 2011 

      Conradi, Hallgerd; Heggen, Kåre (;12, Working paper, 2011)
      "Institutt for sosialfag fekk eit ekstra stort kull med nye studentar på studia i barnevernspedagogikk og sosionom hausten 2011. Særleg på sosionomstudiet auka søkinga sterkt frå 2010 til 2011. Vi vart derfor interesserte ...