Show simple item record

dc.contributor.authorRørstad, Cecilie
dc.coverage.spatialVolda, Norgeno_NO
dc.coverage.temporal2011
dc.date.accessioned2012-04-13T11:27:17Z
dc.date.available2012-04-13T11:27:17Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1891-5973
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/154104
dc.description.abstractMålet med undersøkinga har vore å avdekkje korleis studentane opplever studiekvardagen i Volda og at studentane skal verte gitt høve til å kome med forslag til tiltak for å betre studiekvardagen. Det er låg svarprosent på undersøkinga totalt sett. Det er usikkert kva som er årsaka til dette. Generelt er det overvekt av dei som har svart som seier at dei trivest svært godt eller godt ved HVO og på fritida i Volda. Det same gjeld i kva grad dei vil anbefale andre å studere ved HVO. Det ser også ut til å vere internett som har vore hovudkjelda til informasjon om studiet deira. I den grad studentane har hatt behov for meir informasjon om HVO har dei vore fornøgde med informasjonen dei har fått når dei har vendt seg til Sørviskontoret. For dei andre spørsmåla som er stilt, er det svært få av studentane som har kryssa av for dei mest negative svaralternativa. Det er i hovudsak inneklima som peikar seg ut som det studentane er minst fornøgde med. I forhold til korleis studentane vurderer kva moglegheit dei har for å påverke studiekvardagen, er det nesten halvparten av dei som ikkje bur i Volda/Ørsta som ikkje veit dette.no_NO
dc.language.isonnono_NO
dc.publisherMøreforsking Voldano_NO
dc.relation.ispartofseriesNotat;8/2011
dc.subjectStudentvelferdno_NO
dc.subjectUtdanningno_NO
dc.subjectStudietilbodno_NO
dc.subjectTrivselno_NO
dc.subjectLivskvalitetno_NO
dc.subject.ddc378.19625
dc.subject.ddc378.197
dc.subject.otherhøgskolestudentarnno_NO
dc.subject.otherlæringsmiljønno_NO
dc.subject.othertrivnadnno_NO
dc.subject.otherstudiekvalitetnno_NO
dc.titleVelferdsundersøkinga 2011 ved Høgskulen i Voldano_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsi289no_NO
dc.source.pagenumber29no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record