Show simple item record

dc.contributor.authorHøst, Sigurd
dc.date.accessioned2014-02-10T08:07:40Z
dc.date.available2014-02-10T08:07:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1891-5973
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/154160
dc.description.abstractForord Dette notatet bygger på en innholdsanalyse som egentlig er foretatt for å evaluere kampanjen Ung & engasjert. Dette er en kampanje som Landslaget for lokalaviser (LLA) gjennomførte før lokalvalget i 2011. Målet var å stimulere til bedre og mer engasjerende lokaljournalistikk, men som navnet sier, hadde den en spesiell innretning mot ungdom og unge voksne. Rett etter valget søkte LLA Rådet for anvendt medieforskning (RAM) om forskningsmidler for 2012 for å evaluere prosjektet. Søknaden gjaldt flere forskjellige delprosjekter, med analyse av valgstoffet i lokalavisene som ett. LLA har vært søker med undertegnede som faglig ansvarlig. Analysen av valgkampdekningen er foretatt som en sammenligning mellom to grupper av LLA-aviser, de som hadde vært aktive i forhold til kampanjen og de som hadde vært passive. Siden dekningen viste seg å være svært lik i de to gruppene, er det tydelig at undersøkelsen beskriver avisenes normale dekning av lokale valgkamper. Det finnes lite systematisk kunnskap om den lokalpolitiske dekningen i små lokalaviser, og derfor bør resultatene fra undersøkelsen ha en allmenn interesse. Den delen av analysen som gjelder Ung & engasjert, er ikke med i dette notatet. I stedet er det tatt med en sammenlikning mellom lokalaviser fra forskjellige deler av landet. Spørsmålet er om det finnes en egen vestlandsk lokalavistradisjon, og om den har vært med på å prege valgkampdekningen i 2011. Da jeg begynte ved Høgskulen i Volda i 1986, var mange kolleger opptatt av lokalavisene og deres rolle. Dette er en anledning til å ta opp tråden fra den gang.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldano_NO
dc.relation.ispartofseriesNotat / Høgskulen i Volda [og] Møreforsking, Volda.;2013:3
dc.subjectvaldeltakingno_NO
dc.subjectlokalvalno_NO
dc.subjectkommunestyrevalno_NO
dc.subjectfylkestingsvalno_NO
dc.subjectfyrstegongsveljararno_NO
dc.subjectungdomno_NO
dc.subjectlokalaviserno_NO
dc.subjectavislesingno_NO
dc.subjectvalkampdekningno_NO
dc.subject.ddc070.433294
dc.subject.ddc329.4014
dc.titleKommunevalgkamp i lokalaviseneno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Comparative politics: 241no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record