• Ung på Sunnmøre. Rapport 2. Ei undersøking om livsstil og levekår mellom ungdomsskoleelevar i Volda, Ørsta, Vanylven, Sande, Giske og Hareid 

   Vik, Lars Jørgen; Roppen, Johann (Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking, Volda.;54, Research report, 2014-08-25)
  • Ung på Sunnmøre. Rapport nr 2. 

   Vik, Lars Jørgen; Roppen, Johann (Rapport/Høgskulen i Volda og Møreforsking;54, Research report, 2015-04-10)
  • Utvikling av fremtidig kommunalt fritidstilbud i Ålesund kommune 

   Krumsvik, Erlend; Rørstad, Cecilie (Rapport;27, Research report, 2012)
   Som del av Prosjekt Arena og Aktivitet har Møreforsking AS har fått i oppdrag å utrede fremtidig fritidstilbud til ungdom i Ålesund kommune. Oppdragsgiver er Kulturetaten i Ålesund kommune. Prosjekt Arena og Aktivitet ble ...
  • Utviklingstrekk i Nordfjord 

   Båtevik, Finn Ove; Dvergsdal, Geirmund; Natvig, Anne (Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking, Volda,40, Research report, 2013-11-15)
   Rapporten «Utviklingstrekk i Nordfjord» er ein samfunnsanalyse for Nordfjord-regionen. Analysen ser på sentrale regionale utviklingstrekk og utfordringar som regionen står overfor. Dette gjelder utviklingtrekk knytt til ...
  • Utviklingstrekk på Indre Nordmøre 

   Båtevik, Finn Ove; Dvergsdal, Geirmund; Amdam, Jørgen (Rapport;32, Research report, 2014-02-07)
   Rapporten «Utviklingstrekk på Indre Nordmøre» er ei oppfølging og oppdatering av rapporten «Dei fragmenterte samfunna – analyse av utviklingstrekk og utfordringar på Indre Nordmøre» frå 2004. Den nye rapporten tek mellom ...
  • Ørsta, regionen og Eiksundsambandet 

   Båtevik, Finn Ove; Dvergsdal, Geirmund; Krumsvik, Erlend (;26, Research report, 2012)
   Eiksundsambandet vart opna i 2008 og gav ferjefritt samband mellom kommunane Hareid, Ulstein, Herøy og Sande på Ytre Søre Sunnmøre og Ørsta og Volda på fastlandet. Dette la grunnlaget for ei tettare integrering av kommunane ...