Now showing items 136-138 of 138

  • #Youngart and future skills – research report 

   Ulvund, Marit; Haagensen, Cecilie; Gattenhof, Sandra (Rapport nr. 125, Report, 2023)
   #Youngart & Future Skills research project had two main foci. One was to develop and investigate models for collaboration between the art and education sectors, and the second to inquire whether the art programs and ...
  • Ålesundregionen. Integrert og fragmentert? 

   Båtevik, Finn Ove; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit (Rapport nr. 61, Report, 2015)
   Rapporten "Ålesundregionen – Integrert og fragmentert?" inngår som en delleveranse i arbeidet «Styrking av samspillet i Ålesundregionen». Prosjektet er meint som en kunnskapsstudie, der man vurderer den rollen Ålesundregionen ...
  • Ørsta, regionen og Eiksundsambandet 

   Båtevik, Finn Ove; Dvergsdal, Geirmund; Krumsvik, Erlend (Rapport nr. 26, Report, 2012)
   Eiksundsambandet vart opna i 2008 og gav ferjefritt samband mellom kommunane Hareid, Ulstein, Herøy og Sande på Ytre Søre Sunnmøre og Ørsta og Volda på fastlandet. Dette la grunnlaget for ei tettare integrering av kommunane ...