Show simple item record

dc.contributor.authorHalvorsen, Lars Julius
dc.contributor.authorBåtevik, Finn Ove
dc.date.accessioned2014-05-28T12:29:59Z
dc.date.available2014-05-28T12:29:59Z
dc.date.issued2014-05
dc.identifier.issn1891-5981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/195604
dc.description.abstractRapporten Merkur leker ikke butikk - Resultateffektivitet og forvaltningseffektivitet ved KMDs satsing på utkantbutikker er basert på en evaluering av Merkur-programmet i perioden 2006-2012. Oppdragsgiver er Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Merkur-programmet består av et kompetanseprogram rettet mot butikkdrivere og støtteordninger for utviklingstiltak, fysiske investeringer og investeringer i anlegg for drivstoffutsalg. Evalueringen finner at både kompetanseprogrammet og støtte til utviklingstiltak og investeringer bedrer vilkårene for butikkdrift. Drivstoffstøtten har pågått for kort tid til å fange opp effekter, men mottakere av støtten vurder slik støtte som viktig for butikkdrift og sikkerhet rundt drivstoffutsalg. Satsingen på utkantbutikker er organisert gjennom et statlig program. Evalueringen omfatter også en analyse av dagens organisering av satsingen og utredninger av å integrere satsingen i virksomheten til Kompetansesenter for distriktsutvikling samt å innlemme satsingen på utkantbutikker som en underavdeling av senteret. Vi finner at dagens organisering er tilstrekkelig robust, gir god styringseffektivitet og at den er mer hensiktsmessig enn de utredede alternativene.nb_NO
dc.description.sponsorshipKommunal- og Regionaldepartementetnb_NO
dc.description.sponsorshipKommunal- og moderniseringsdepartementetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherMøreforsking Voldanb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport / Høgskulen i Volda [og] Møreforsking, Volda;49
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290nb_NO
dc.subject.ddc354.732794213
dc.subject.ddc381.1091734
dc.subject.ddc338.7613811
dc.titleMerkur leker ikke butikk. Resultateffektivitet og forvaltningseffektivitet ved KMDs satsing på utkantbutikkernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.keywordKompetansesenter for distriktsutviklingnb_NO
dc.subject.keywordDistriktssenteretnb_NO
dc.subject.keywordKommunal- og moderniseringsdepartementetnb_NO
dc.subject.keywordpolitiske virkemidlernb_NO
dc.subject.keywordregional utviklingnb_NO
dc.subject.keywordlokalsamfunnsutviklingnb_NO
dc.subject.keywordsmåskala næringnb_NO
dc.subject.keywordnæringsutviklingnb_NO
dc.subject.keywordkompetanseprogramnb_NO
dc.subject.keywordnæringspolitiske virkemiddelnn_NO
dc.subject.keywordregionalutviklingnb_NO
dc.subject.keywordregional næringsutviklingnb_NO
dc.subject.keywordlokalsamfunnsutviklingnb_NO
dc.subject.keywordsmåskala næringsverksemdnn_NO
dc.subject.keywordsmåverksemdernn_NO
dc.subject.keywordkompetanseprogramnb_NO
dc.subject.keywordbutikkdrivararnb_NO
dc.subject.keywordsmåbutikkarnn_NO
dc.subject.keywordbygdebutikkarnn_NO
dc.subject.keyworddrivstoffsalnn_NO
dc.subject.keywordbutikkdriftnb_NO
dc.subject.keywordvarehandelnb_NO
dc.subject.keywordevalueringnb_NO
dc.subject.keywordresultateffektivitetnb_NO
dc.subject.keywordforvaltningsevalueringnb_NO
dc.subject.keywordresultatevalueringnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record