Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorInnselset, Elisabeth
dc.coverage.spatialVoldanb_NO
dc.coverage.temporal2010-2011
dc.date.accessioned2014-11-12T13:50:10Z
dc.date.available2014-11-12T13:50:10Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-7661-306-3
dc.identifier.issn1891-5981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/225819
dc.description.abstractSamandrag Bakgrunn Fleire undersøkingar dokumenterer at regelmessig fysisk aktivitet er viktig for barn og unge si utvikling og fysiske, psykiske og sosiale helse (Mutrie & Parfitt, 1998, Ommundsen, 2000). For at helsa til barn og unge skal ivaretakast på kort og lang sikt, er rådet at barn bør vere i fysisk aktivitet i minimum 60 minutt kvar dag (Helsedirektoratet 2011). Føremålet med prosjektet Føremålet med prosjektet var å kartleggje haldningar, læringsutbytte og erfaringar blant dei involverte: SFO-leiaren, SFO-tilsette, instruktørane og foreldre/føresette knytte til fysisk aktivitet som satsingsområde i SFO. Skuleåret 2010/11 hadde SFO ved Bratteberg skule fysisk aktivitet som satsingsområde. Elevane i 1. klasse fikk tilbod om 60 min organisert fysisk aktivitet ein dag i veka i SFO-tida, under leiing av idrettsstudentar frå Høgskulen i Volda. Eit av måla med prosjektet har vore å skape engasjement for fysisk aktivitet i SFO og auke kompetansen til dei tilsette. Metode Både kvalitativ og kvantitativ metode vart nytta i studien. SFO-leiaren, SFO-tilsette og instruktørar vart intervjua. Spørjeskjema vart sendt ut til foreldre/føresette til deltakande barn. Konklusjon Undersøkinga peikar i retning av positive haldningar, godt læringsutbytte og gode erfaringar blant dei involverte. Som konsekvens av dette prosjektet kan ein rapportere om fleire positive ringverknader knytte til SFO som ein fysisk aktiv arena. Det vert t.d. meldt om meir- og betre struktur i SFO, auka trivsel blant barn og vaksne, auka kompetanse kring fysisk aktivitet og kosthald. Ein kartlegg også forbetringspotensial med tanke på kvaliteten på det som blir tilbydd. Det gjeld både planlegging, kompetanseheving, planar og meir. Med tanke på storleiken på utvalet skal ein vere varsame med å trekkje sikre slutningar og generalisere ut ifrå resultata i denne undersøkinga. Nøkkelord: barn, fysisk aktivitet, SFO, kompetanseheving.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking;31
dc.subjectskolebarnnb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.subjectSFOnb_NO
dc.subjectskolefritidsordningnb_NO
dc.subjectkompetanseoverføringnb_NO
dc.subjectlærararnb_NO
dc.subjectskulefritidsordningnn_NO
dc.subjectaktiviseringnb_NO
dc.subjectundervisningnb_NO
dc.subjectringverknadernn_NO
dc.subjecthelsenb_NO
dc.subjectsmåskolennb_NO
dc.subjectbarneskolennb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectlærarstudentpraksis |nn_NO
dc.subjectfysisk fostringnb_NO
dc.subjectlæringsmiljønb_NO
dc.subjecthelsevinstnn_NO
dc.subjectBratteberg skule. Voldann_NO
dc.subjectHøgskulen i Volda. Avdeling for lærarutdanningnn_NO
dc.subject.ddc371.710835
dc.subject.ddc796.042
dc.subject.ddc371.89
dc.subject.ddc613.7042
dc.subject.ddc796.071
dc.titleMed satsing på fysisk aktivitet i SFO. Eit samarbeid mellom Bratteberg skule og Høgskulen i Voldanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel