Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGiskeødegård, Marte Fanneløb
dc.contributor.authorGrimsrud, Gro Marit
dc.coverage.spatialFrøyanb_NO
dc.coverage.temporal2013-2015
dc.date.accessioned2015-10-28T13:08:24Z
dc.date.available2015-10-28T13:08:24Z
dc.date.issued2015-10-28
dc.identifier.isbn978-82-7692-347-6
dc.identifier.issn1891-5981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358345
dc.description.abstractDenne rapporten er en sluttevaluering av pilotprosjekt: Prakti sk pedagogisk utdanning , yrkesdidaktikk for naturbruk blå/marin sektor med «spisset» yrkesdidaktikk. Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Frøya videregående skole og Høgskolen i Nord Trøndelag . Evalueringen konkluderer med at den pedagogiske delen av pilotprosjektet har fungert etter hensikten. Både spissingen mot b lå sektor og det ekstraordinære fokuset på fagidentitet og samfunnsrelevans har blitt positivt mottatt av studentene, og erfaringene fra den praksisnære undervisningen – der arbeidsformen er pensum – bør videreforedles, og publiseres, slik at framtidige st udenter får et relevant tilskudd til pensum. Når det gjelder ambisjonen om å være til nytte for regionens næringsliv gjennom å tilby en pedagogisk kompetanse som oppleves som relevant også for næringslivet, er konklusjonen at bedriftene i all hovedsak s er verdien av å heve den pedagogisk e kompetanse til de ansatte som har ansvaret for lærlinger. Samtidig er det delte meninger om det er nødvendig med en fullverdig yrkesfaglærerutdanning eller om det er tilstrekkelig med mindre omfattende instruktørkurs. I tillegg pekes det på at det er e n del utfordringer når det gjelder å organisere utdanningstilbudet (og arbeidet i bedriftene) på en slik måte at flere av de som er bedrifts ansatt e kan få reell mulighet til å gjennomføre studiet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien MF/HVO;Rapport nr. 69/2015
dc.titleMed arbeidsform som pensumnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO
dc.subject.keywordFrøya videregående skolenb_NO
dc.subject.keywordPraktisk pedagogisk utdanning - PPUnb_NO
dc.subject.keywordyrkesfagopplæringnb_NO
dc.subject.keywordfagidentitetnb_NO
dc.subject.keywordakvakulturnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel