Show simple item record

dc.contributor.authorBornstein, Elisabeth
dc.date.accessioned2016-09-07T07:58:36Z
dc.date.available2016-09-07T07:58:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404816
dc.description.abstractTema eg har valt til oppgåva er språkstimulering, der eg skal sjå nærare på kvardagssamtalane mellom personalet og dei minste barna i barnehagen. Grunnen til at eg tok dette temaet er fordi at ein gjerne ser på språkstimulering som noko ein gjer i planlagde aktivitetar, og at det er lett å gløyme viktigheita av kvardagssamtalane ein har med barna gjennom ein barnehagekvardag med mange plikter. Liv Gjems har tidlegare forska på kvardagssamtalar og skriv blant anna at kvardagssamtalar kanskje er barnehagens gløymte læringsarena (2014, s. 43). Dette vekka mi interesse og eg ville finne meir ut av korleis personalet jobba med kvardagssamtalane i barnehagen. Eg valde difor problemstillinga; Korleis bruker personalet i barnehagen kvardagssamtalar til språkstimulering, med barna i alder 0 – 2 år? Eg ville finne ut av om personalet brukte dei rette omgrepa på gjenstandar, handlingar, erfaringar og tankane til barnet, om dei utvida ytringane og kva kroppsspråk dei hadde i samtalane med barna. Eg valde ei kvalitativ metode ved å bruke observasjon og dokumentanalyse, der eg har vore inne i to barnehagar og forska. På den måten kunne eg sjå kva som stod i dei skriftlege dokumenta til barnehagen, samstundes som eg kunne sjå korleis dette vart praktisert. Eg fekk samla inn mykje relevant data, der eg fekk eit godt innblikk i korleis det vart jobba med dette temaet i ulike barnehagar. Gjennom denne oppgåva vil eg presentere nokre av funna mine, og drøfte dei opp i mot relevant teori å sjå om eg finn svaret på mi problemstilling.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectsamtalenb_NO
dc.subjectspråknb_NO
dc.subjectspråkstimuleringnb_NO
dc.subjectkvardagssamtalenb_NO
dc.subjecthverdagssamtalenb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.titleSpråkstimulering i kvardagssamtalarnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record