Show simple item record

dc.contributor.authorHamre, Pål
dc.date.accessioned2018-08-15T07:37:10Z
dc.date.available2018-08-15T07:37:10Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7661-198-2
dc.identifier.issn0805-6609
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2557984
dc.description.abstractDenne rapporten handlar om kva for rolle vurderingsordninga speler i pedagogisk utviklingsarbeid. PLUTO i Volda har hatt seks satsingsområde: i) arbeidsformer, ii) rettleiing/oppfølging, iii) organisering, iv) IKT/Classfronter, v) kompetanseheving og vi) praksis. Vurderingsordninga har altså ikkje vore eit eksplisitt satsingsområde, men er integrert i alle dei fire første momenta ovanfor. For det første: Vurderingsforma bør vere i tråd med arbeidsformene gjennom studieåret; det bør vere eit samsvar mellom måten vi jobbar på og kva som blir vurdert. For det andre impliserer vurdering meir enn sluttvurdering, det inkluderer òg rettleiing og oppfølging gjennom læreprosessen (formativ vurdering). For det tredje må vurderingsforma vere understøtta organisatorisk. Dersom til dømes studentaktive læringsformer er eit mål, må det organisatorisk leggjast til rette for at studentane arbeider slik, og vurderingsformene må ta utgangspunkt i det. Og for det fjerde: IKT og læringsplattformene Classfronter og PedIt har påverka arbeidsformene, læringsarenaene, administreringa og kommunikasjonskanalane. Dette burde òg ha fått konsekvensar for vurderingsformene.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport;154
dc.titleVurdering og pedagogisk utviklingsarbeid i norskfaget. Rapport frå PLUTO-prosjektet ved Høgskulen i Voldanb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber26nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record