Show simple item record

dc.contributor.authorDigernes, Eldrid
dc.date.accessioned2018-08-15T08:57:06Z
dc.date.available2018-08-15T08:57:06Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7661-226-1
dc.identifier.issn0805-6609
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558095
dc.description.abstractRettleidd lærarpraksis i grunnskulen er ein viktig del av profesjonsretta grunnutdanning for lærarar. Rammeplanen for allmennlærarutdanning legg avgjerande vekt på praksisfeltet som læringsarena. Studiet er yrkesretta og praksisbasert og tar utgangspunkt i lærarens arbeidsfelt. Vi les også at rettleidd praksisopplæring er ein viktig del av yrkesrettinga (UFD 2003). Kva betyr det at rettleiinga skal vere yrkesretta? Ein diskusjon om rettleiingsmodellar høyrer med når ein søker svar på spørsmålet om yrkesretting. Studentens møte med praksisopplæringa kan vere bestemmande for korleis han tenkjer om sin eigen yrkespraksis og korleis han integrerer teori og praksis i utdanninga. Derfor er diskusjonen viktig. Meisterlæra og handling og refleksjonsmodellen er i fokus i dette arbeidet. Eg drøftar modellane på bakgrunn av den omtalen dei får i rammeplanane for allmennlærarutdanning siste ti åra, og på bakgrunn av ein kasusstudie eg har gjort i praksisfeltet ved allmennlærarutdanninga ved Høgskulen i Volda. I kasusstudien er eg opptatt av å undersøke korleis praksislærarar oppfattar og brukar modellane og korleis dei handlar i konkrete rettleiingssituasjonar.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport;173
dc.titleDeltaking i yrkesfellesskapet eller ”på eigne vilkår”? Ei undersøking av praksislærarar sin modellbruk i yrkesfagleg rettleiingnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber26nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record