Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDyrhol, Inge
dc.date.accessioned2018-08-17T10:41:51Z
dc.date.available2018-08-17T10:41:51Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-7692-234-1
dc.identifier.issn0805-6609
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558394
dc.description.abstractMøreforsking Volda har hatt i oppdrag å greie ut om ein storkommune Borgund, som anten femner om alle kommunane på Sunnmøre med Vestnes og Sandøy i tillegg, eller desse kommunane med unntak av dei sju kommunane på Søre Sunnmøre. Hovudrapporten frå prosjektet gjer naturlegvis greie for det viktigaste av det prosjektgruppa har kome fram til på ymse felt. Mi oppgåve har primært vore å greie ut om ”kommunaløkonomiske tilhøve for å kunne utvikle eit trendalternativ som samanlikningsgrunnlag og med framstilling av SSB- og KOSTRA-analysar”. Trendalternativet inneber samanslåing av to-tre kommunar der tilhøva for dette kan liggje særleg til rette, eller minst ein av kommunane er nokså liten. Arbeidsrapporten presenterer og ein del bakgrunnsstoff av både generell og meir spesifikk karakter. Med spesifikk vert då meint avgrensing til aktuelle geografiske område. Til slutt i arbeidsrapporten står eit kapittel 8 Nokre KOSTRA-data om Storkommunen Borgund.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherMøreforsking Voldanb_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport;174
dc.titleStorkommunen Borgund. Kommunale tenester og økonominb_NO
dc.typeReportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel