Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUlstein, Solveig Marie
dc.date.accessioned2021-06-29T11:59:39Z
dc.date.available2021-06-29T11:59:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762345
dc.description.abstractI denne oppgåva er temaet Dei stille borna. Formålet er å få større innsikt i korleis ein kan inkludere dei stille borna. Eg har fokusert på personlegdomstrekket å vere stille, og ikkje det som handlar om tausheit grunna språkvanskar. Problemstillinga mi er: Korleis kan barnehagelæraren støtte dei stille borna til å bli inkludert i barnegruppa? Gjennom denne oppgåva utdjupar eg kva eg meina med stille born, inkludering og sosial kompetanse. Når det kjem til dei stille borna, deira sjølvhevding og sosiale ferdigheiter, har dei mykje å seie korleis ein jobbar med barnegruppa i forhold til om dei vert inkludert. Voksen rolla personalet har i denne samanhengen er viktig. Dei er rollemodellar som borna speglar seg i. Eg har og sett på ei forsking frå Canada. For å få innblikk i kva ein kan gjere praktisk i kvardagen gjennomførte eg fire kvalitative intervju via videosamtale. Dei fire informantane mine var pedagogiske leiarar eller barnehagelærerar frå ulike barnehagar. I denne studien drøftast det element som kan bidra til at dei stille borna blir inkludert i barnegruppa. Det som kjem tydlegast fram frå informantane er at dei er opptekne av vaksne som er tilstade og deira verdsetting av inndeling i små grupper.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectstille barnen_US
dc.subjectinkluderingen_US
dc.subjectbarnegruppeen_US
dc.subjectsosial kompetanseen_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectsmå grupperen_US
dc.titleDei stille bornaen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber41en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel