Show simple item record

dc.contributor.authorArntsen, Aina
dc.date.accessioned2021-07-01T07:10:35Z
dc.date.available2021-07-01T07:10:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762686
dc.description.abstractHensikt: Hensikta med oppgåva er å sjå på korleis sosialarbeidar kan best møte og arbeide med ungdommar som gamer. Det er mange og ulike synspunkt kva betydninga dataspel har i barn og ungdom sitt liv, og aktiviteten får mykje negative omtale i forhold til positive sider. Ønskjer med denne oppgåva å få eit meir nyansert bilete av ungdom som gamer. Bakgrunn: Andelen barn og unge som spelar aukar år for år og den auka digitaliseringa har skapt nye ramar for oppveksten som førar med seg nye utfordringar, men også mye moglegheiter. Det er manglande studiar på korleis gaming kan sjåast i samanheng med utfordringar ein ungdom kan i livet sitt, og ser behovet for å sjå nærmare på dette. Metode: Ein gjennomgang av litteratur og eit utval av fem forskingsartiklar, der tre basera seg på ein kvalitativ forskningsmetode og to er longitudinelle forskningsmetode. Desse blei funnet i databasane Oria og Idunn, der søkeord som «gaming» og «dataspill» har vore sentral. Resultat: For å best møte ein ungdom som gamer må ein som sosialarbeidar ha kunnskap om dataspel og vite at det både er ei kjelde til meining og meistring, men også vite at her er risikofaktorar vi må vere merksame på.Vi må ha evna til å sjå personen i situasjonen og ha eit heilskapssyn som veit at same type gaming hos ein kan vere nødvendig for livskvalitet, medan det kan bli eit problem hos ein anna. Å framsnakke gaming kan bidra til å heve statusen og forståinga av ungdom som gamer. På same tid må samfunnet løfte fram gaming som fritidsaktivitet og investere i arenaer for å styrke interessen og bruke det som ein ressurs. Det digitale samfunnet utviklar seg raskt, men vi treng framleis meir kunnskap for å kunne bli kjend med alle sidene ved gaming og korleis integrere det i arbeidskvardagen vår. Som sosialarbeidar har vi difor eit viktig ansvar på individnivå ovanfor ungdom som gamer og løfte problemstillinga på systemnivå.en_US
dc.description.abstractAbstract Purpose: The main purpose of this paper is to find out how a social worker help young gamers in a best possible way. There are different views on how gaming impacts on young people’s lives. Thereby, the necessity to increase the knowledge regarding on this subject. Background: The number of young people who are gamers are increasing yearly. The increased of digitalization has sparked concerns regarding to child’s development and has created both challenges and possibilities. Method: The study undertakes a review of relevant literature and five articles, whereas three are interviews and two are longitudinal studies. Results: The findings are that it is important for social workers to have knowledge about gaming. Gaming can be a source of purpose and mastery, but it is important to be aware of the risks. Gaming can be a source of purpose and mastery, but it is important to be aware of the risks. The social worker must have a holistic approach to the young gamer. Gaming must be uplifted in the society in which investments must be made in the arenas to strengthens the young gamers interests and utilize their resources. The digital world is evolving rapidly and there is the need for more research. This is to be more acquainted to the different perspectives related to gaming and the integration to our daily lives. As a social worker we have a responsibility towards the young gamer at an individual level and towards the society at a system level.
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectgamingen_US
dc.subjectoppveksten_US
dc.subjectdataspillen_US
dc.subjectdigitalen_US
dc.titleGaming. Å vere saman om ein felles aktivitet. Ein teoretisk bacheloroppgåve om korleis best møte og arbeide med ungdom som gameren_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber36en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record