Show simple item record

dc.contributor.advisorBolstad, Oda Heidi
dc.contributor.authorOlsson, Joakim Erik Gustav
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-08-23T10:27:28Z
dc.date.available2021-08-23T10:27:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770722
dc.description.abstractSammendrag Som en del av den fagfornyelsen og den nye læreplanen har det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap blitt en del av matematikkfaget i den norske grunnskolen. I dette forskningsprosjektet har jeg undersøkt hvordan en matematikkundervisning som tematiserer demokrati og medborgerskap kan se ut. Med utgangspunkt i problemstillingen Hva karakteriserer en matematikkundervisning som tematiserer demokrati og medborgerskap? har jeg gjennomført en systematisk kunnskapsgjennomgang over matematikkdidaktisk forskning publisert mellom 2011 og 2020. Total har 16 artikler blitt gjennomgått i sinn helhet, og funnene i disse utgjør grunnlaget for kunnskapsoversikten. Som en avgrensing, og for å tettere relatere den resulterende kunnskapsoversikten til undervisningspraksis, har jeg formulert følgende forskningsspørsmål: 1. Hvordan bli tematiseringen av demokrati og medborgerskap i matematikkundervisningen forstått i forskningslitteraturen? 2. Hvordan blir undervisningen beskrevet i forskningslitteraturen? 3. Hvordan blir lærerrollen beskrevet i forskningslitteraturen? En viktig målsetning har vært at kunnskapsoversikten skal kunne fungere som en kilde til inspirasjon for de matematikklærere som skal sørge for at det nye tverrfaglige temaet blir en del av matematikkundervisningen. Resultatene peker på at den matematikkdidaktiske forskningen som er gjennomgått har en bredere og mer sammensatt forståelse av hvordan demokrati og medborgerskap bør tematiseres, jamført med hvordan det tverrfaglige temaet blir definert i læreplanen for matematikk. En betydende del av forskningen diskutere hvordan matematikken kan være et redskap elevene kan bruke til å analysere sosiopolitiske problemer, noe som er i tråd med hvordan det tverrfaglige temaet blir omtalt i læreplanen. Utover dette perspektivet er den didaktiske forskningen også opptatt av å forstå matematikken og matematikkundervisningen som kulturelle fenomener, og undersøker hvordan selve faget og organiseringen av undervisningen kan bli mer demokratisk og inkluderendeen_US
dc.description.abstractAbstract As a part of the new curricula that was implemented in the fall of 2020 in Norwegian compulsory education, three interdisciplinary topics where introduced. They are as follows: Health and life skills, Democracy and citizenship, and Sustainable development. In this research project I have studied how Democracy and citizenship can be addressed in the subject of mathematics. Starting with the research topic What characterises a mathematical education that addresses democracy and citizenship? I have conducted a systematic review of research published between the years 2011 and 2020. A total of 16 articles have been included in the review. To narrow down the scope and to relate the review more clearly to the teaching and learning of mathematics in school, I have formulated the following research questions: 1. How is the link between mathematics education and the topic of democracy and citizenship articulated in the research literature? 2. How is the teaching of mathematics described in the research literature? 3. How is the role of the teacher described in the research literature? An important goal of conducting the review has been to contribute to knowledge and new ways of thinking when addressing the topic of democracy and citizenship in the subject of mathematics. The results of this review tell us that the research literature has a broader notion of what it means to link the topic of democracy and citizenship to mathematics education, compared to how the topic is defined in the Norwegian mathematics curriculum. Part of the reviewed research addresses how mathematics can be a tool for social critique, which is in line with how the topic is defined in the subject curriculum. But the research literature expands beyond this perspective as it looks at how mathematics and mathematics education can be understood as a cultural phenomenon and addresses how the teaching and learning of mathematics can become more democratically oriented.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.titleDemokrati og medborgerskap i matematikkundervisningen. En kunnskapsoversikten_US
dc.title.alternativeWhat characterises a mathematical education that addresses democracy and citizenship?en_US
dc.title.alternativeHva karakteriserer en matematikkundervisning som tematiserer demokrati og medborgerskap?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderforfattarenen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.source.pagenumber99en_US
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record