Total Visits

Views
Inkludering av elever med psykisk utviklingshemming. Hvordan tilrettelegger skolen for deltakelse og utvikling av sosial kompetanse?1010
Høgskule på vippepunktet. Avgjerdsprosessen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane om å bli ein del av Høgskulen på Vestlandet. Eit casestudium.930
Politisk kulturdannelse i Bratsberg Amt857
Overgang barnehage - skole. Komparativ studie av barnehage- og skolepedagoger sitt perspektiv842
Kvalitet i opplæringen for elever med utviklingshemming767
Sykepleierkompetanse og kvalifisering for sykepleie – mellomlederes perspektiv718
En kvalitativ studie om hvordan barnehagen kan arbeide med de flerspråklige barnas morsmål706
Tilknyting hos dei yngste barna i barnehagen705
Korleis opplever ungdom og unge vaksne som hadde spesialundervisning i ungdomsskulen, at relasjonen til læraren var? Ei kvalitativ, retrospektiv intervjuundersøking618
"Her er ikke plass til en til" : en kvalitativ bacheloroppgave som omhandler mobbing og negativ atferd blant barn i barnehagen612