• Bolig, rente og risiko. Om pressens dekning av boligsektoren 

   Bjerke, Paul; Dyb, Evelyn (Arbeidsrapport; 179, Research report, 2005)
   Denne rapporten er resultatet av et forskningsprosjekt som er finansiert av Rådet for anvendt medieforskning. Vi tar sikte på å bruke kunnskap fra risikoforskning og boligforskning for å gi nye perspektiver til medieforskningen. ...
  • Innholdsanalyse av Dagbladet Pluss 

   Bjerke, Paul; Halvorsen, Lars J.; Flo, Idar; Heggdal, Aleksander Fagerheim (Skriftserien;Rapport nr. 96/2019, Report, 2019)
  • Innholdsanalyse av Korsets Seier 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Skriftserien;, Report, 2019)
  • Innholdsanalyse av NETT.NO 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul; Heggdal, Aleksander Fagerheim (Skriftserien;Rapport nr. 97/2019, Report, 2019)
  • Khrono i krysspress 

   Bjerke, Paul; Halvorsen, Lars J. (Rapport/Høgskulen i Volda og Møreforsking;60, Research report, 2015-04-10)
  • Pressen og fagbevegelsen. 18 aviser om jernarbeidere og sykepleiere 

   Bjerke, Paul (Arbeidsrapport;149, Report, 2003)
   Fagbevegelsen er en av Norges aller største organisasjoner med i alt ca. 1,3 millioner medlemmer. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (2001) viser at 41 % av befolkningen over 16 år er medlemmer av en fagforening. Tilsvarende ...