• Kopilot. Den profesjonelle relasjonen på barnevernsinstitusjon 

      Hambissa, Ezekiel Yonas; Dagnew, Nasser (Bachelor thesis, 2021)
      Barneverninstitusjoner har et samfunnsmandat som tilrettelegger for at ungdommer skal få tilstrekkelig omsorg og utviklingsmiljø der foresatte ikke kan gi nok støtte. Miljøterapeutene som arbeider på barnevernsinstitusjon ...