• Ein nasjonal integreringspolitikk som er utfordrande å iverksetje? 

      Busengdal, Elisabeth; Amdam, Roar; Djuve, Anne Britt (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Denne artikkelen er eit bidrag til forsking på kommunalt integreringsarbeid og ser på korleis to kommunar vel å tolke og iverksetje norsk integreringspolitikk ut frå si problemforståing av integrering. Artikkelen bygger ...