• Boligsosialt arbeid og organisering 

      Yttredal, Else Ragni; Ouff, Susanne Moen; Bakke, Gunnvor; Eikrem, Margrethe (Notat/Høgskulen i Volda og Møreforsking;4, Working Paper, 2015-04-10)