• Krisebevissthet og medisinsk leseevne 

   Eriksen, Thor Eirik; Ekeland, Tor Johan; Getz, Linn Okkenhaug; Sørbø, Jan Inge; Ulvestad, Elling; Vetlesen, Arne Johan; Kirkengen, Anna Luise (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Faget medisin har gradvis blitt mer avhengig av teknologi på måter som forsterkerobjektiveringen av mennesket. For pasienten handler dette i økende grad omå bli isolert fra en større kontekst og delt i fragmenter. Vi påpeker ...
  • The Motivations of Pilgrimage Walking the St.Olav Way in Norway 

   Jørgensen, Nanna Natalia Karpinska Dam; Eade, John; Ekeland, Tor Johan; Lorentzen, Catherine Anne Nicole (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Walking pilgrimages are experiencing a revival, while at the same time a change of character in light of our changing times. Pilgrimage walking is increasingly taking on non-religious dimensions, related to a person’s self ...
  • A participatory discourse analysis of service users’ accounts of meeting places in Norwegian community mental health care 

   Ynnesdal Haugen, Lill Susann; Envy, Andreas; Ekeland, Tor Johan; Borg, Marit; Anderssen, Norman (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Since the 1960s, deinstitutionalisation has been salient in mental health reforms across the West. In Norway, this culminated in the National Action Plan for Mental Health (1999-2008), where meeting places in community ...
  • The processes, effects and therapeutics of pilgrimage walking the St. Olav Way 

   Jørgensen, Nanna Natalia Karpinska Dam; Eade, John; Ekeland, Tor Johan; Lorentzen, Catherine Anne Nicole (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Pilgrimage walking is increasingly sought as self-therapy for different mental, physical and spiritual ailments, sudden life changes, crossroads or challenges. However, pilgrimage walking as therapy is largely an unexplored ...