• Tilknyting hos dei yngste barna i barnehagen 

      Førde, Siv Randi (Bachelor thesis, 2017-01-12)
      Samandrag: Hensikt og bakgrunn: Eg har valt å sjå nærare på temaet tilknyting hos dei yngste barna i barnehagen, og korleis pedagogiske leiarar kan legge til rette for dette. Bakgrunn for valet mitt er at eg ynskjer å ...