• Musikk og frykt – En fenomenologisk studie 

      Gaalaas-Berg, Mathilde (Bachelor thesis, 2020)
      Formålet med oppgaven er å vise at musikk kan være mer enn bare en estetisk pen lytteopplevelse, for den kan ha en terapeutisk virkning. Det kunne vært spennende og lage en undersøkelse, for å se på hvilken oppfatning ...