• Ålesundregionen. Integrert og fragmentert? 

   Båtevik, Finn Ove; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit (Rapport/Høgskulen i Volda og Møreforsking;61, Research report, 2015-04-10)
  • Inn på tunet. Innovative dagaktivitetstilbod til personar med demens? 

   Egset, Anne-Sofie; Straume, Kjersti; Giskeødegård, Marte Fanneløb (HVO/MF skiftserien;Rapport nr. 70/2015, Research report, 2015-10-12)
   SAMANDRAG I dette forprosjektet har vi studert eit dagaktivitetstilbod for personar med demens på Maurtuva Vekstgård i Inderøy kommune. Målet med prosjektet har vore todelt. På den eine sida ønska vi å finne meir ut av ...
  • Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 

   Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit (Rapport/Høgskulen i Volda og Møreforsking;52, Research report, 2015-04-10)
  • Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar 

   Grimsrud, Gro Marit; Båtevik, Finn Ove; Giskeødegård, Marte Fanneløb (Rapport/Høgskulen i Volda og Møreforsking;53, Research report, 2015-04-10)
  • Med arbeidsform som pensum 

   Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit (Skriftserien MF/HVO;Rapport nr. 69/2015, Research report, 2015-10-28)
   Denne rapporten er en sluttevaluering av pilotprosjekt: Prakti sk pedagogisk utdanning , yrkesdidaktikk for naturbruk blå/marin sektor med «spisset» yrkesdidaktikk. Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Frøya ...
  • Muligheter og utfordringer ved en multikulturell arbeidsstokk på Ulstein verft 

   Giskeødegård, Marte Fanneløb (HVOs skriftseriar;Rapport nr. 65, Research report, 2015-05-20)
   Dette dokumentet er en delrapport for det foreløpige arbeidet i arbeidspakke 3 som omhandler multikulturell arbeidsstokk. Rapporten fokuserer på å presentere et bilde av hvordan den multikulturelle arbeidsstokken ser ut. ...
  • Multikulturell arbeidsstokk hos en bedrift i endring 

   Giskeødegård, Marte Fanneløb (HVO/MF Skriftserien;Rapport nr. 79, Research report, 2016)
  • Samarbeid om Inn på tunet 

   Giskeødegård, Marte Fanneløb; Sudmann, Tobba Therkildsen; Halvorsen, Lars Julius; Børsheim, Ingebjørg Træland; Agdal, Rita; Båtevik, Finn Ove (HVO/MF Skriftserien;Rapport nr. 80, Research report, 2016)