• Inn på tunet. Innovative dagaktivitetstilbod til personar med demens? 

   Egset, Anne-Sofie; Straume, Kjersti; Giskeødegård, Marte Fanneløb (Rapport nr. 70, Report, 2015)
   Dette er ein sluttrapport for prosjektet «Inn på tunet – Innovative dagaktivitetstilbod for personar med demens?». Prosjektet har vore finansiert av Regionalt Forskingsfond Midt. Prosjektet er eit samarbeid mellom Møreforsking, ...
  • Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 

   Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit (Rapport nr. 52, Report, 2014)
   Rapporten er meint som eit kunnskapsgrunnlag som Møre og Romsdal fylkeskommune kan bruke i sitt arbeid med å få fleire kvinner mellom 20-39 vel å busette seg i fylket. Del 1 av rapporten omhandlar tidligare forsking på ...
  • Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar. Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 

   Grimsrud, Gro Marit; Båtevik, Finn Ove; Giskeødegård, Marte Fanneløb (Rapport nr. 53, Report, 2014)
   Dette notatet er skrive på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune som del av rammeavtalen mellom fylkeskommunen og Møreforsking. Hensikta med notatet er å gje fylkeskommunen eit kunnskapsgrunnlag for ei eventuell ...
  • Med arbeidsform som pensum 

   Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit (Rapport nr. 69, Report, 2015)
   Denne rapporten er en sluttevaluering av pilotprosjekt: Praktisk pedagogisk utdanning, yrkesdidaktikk for naturbruk, yrkesdidaktikk for naturbruk blå/marin sektor med «spisset» yrkesdidaktikk. Pilotprosjektet er et samarbeid ...
  • Muligheter og utfordringer ved en multikulturell arbeidsstokk på Ulstein verft 

   Giskeødegård, Marte Fanneløb (Rapport nr. 65, Report, 2015)
   Dette dokumentet er en delrapport for det foreløpige arbeidet i arbeidspakke 3 som omhandler multikulturell arbeidsstokk. Rapporten fokuserer på å presentere et bilde av hvordan den multikulturelle arbeidsstokken ser ut. ...
  • Multikulturell arbeidsstokk hos en bedrift i endring. Sluttrapport i arbeidspakke 3 i SMARTProd 

   Giskeødegård, Marte Fanneløb (Rapport nr. 79, Report, 2016)
   Dette dokumentet er en kortere sluttrapport for arbeidspakke 3 i MAROFF prosjektet SMARTProd - Industrialisert skipsbygging og multikulturell arbeidsstokk. I denne arbeidspakken har temaet vært «muligheter og utfordringer ...
  • Når Jesus tar til gatene: Katolske Corpus Christi-prosesjoner i norske byrom 

   Kleive, Hildegunn Valen; Aschim, Anders; Erdal, Marta Bivand; Giskeødegård, Marte Fanneløb (Chapter, 2020)
   Abstract: Religious processions in secular urban spaces are a growing phenomenon that has received limited public attention in Norway. In this country, the Roman Catholic Church is a large and culturally diverse religious ...
  • Samarbeid om Inn på tunet. Utvikling av relasjonar for å legge til rette for alternative velferdstenester 

   Giskeødegård, Marte Fanneløb; Sudmann, Tobba Therkildsen; Halvorsen, Lars Julius; Børsheim, Ingebjørg Træland; Agdal, Rita; Båtevik, Finn Ove (Rapport nr. 80, Report, 2016)
   Rapporten «Samarbeid om Inn på tunet – om utvikling av relasjonar for å legge til rette for alternative velferdstenester» er resultat av eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Kvinnherad, Voss og Bergen, samt forskingsi ...
  • Ålesundregionen. Integrert og fragmentert? 

   Båtevik, Finn Ove; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit (Rapport nr. 61, Report, 2015)
   Rapporten "Ålesundregionen – Integrert og fragmentert?" inngår som en delleveranse i arbeidet «Styrking av samspillet i Ålesundregionen». Prosjektet er meint som en kunnskapsstudie, der man vurderer den rollen Ålesundregionen ...