• Elever i matematikkvansker 

      Gjerde, Helge (Master thesis, 2018)
      Denne oppgaven omhandler elever som er i matematikkvansker. Målet med studien er å finne ut hvordan læreren kartlegger elever som er i matematikkvansker og hvilke tiltak han vurderer med hensyn til eleven sine læringsfor ...