• Samarbeid om ukrainske flyktningers tillit til barnevernet 

      Jermacane, Daria (Bachelor thesis, 2023)
      Ukrainske flyktninger som har kommet til Norge i løpet av 2022 blir bosatt over hele landet og blir en del av samfunnet, derfor er det viktig at de har godt forhold til tjenestene de skal møte i løpet av oppholdet sitt. ...