• Eit heilskapleg tilbod. Evaluering av metodeutviklingsprosjektet "Arbeidsretta rehabilitering" ved Brisk kompetansesenter 

   Natvig, Anne; Bakke, Gunnvor; Bergem, Randi; Båtevik, Finn Ove (Rapport / Høgskulen i Volda [og]Møreforsking, Volda ; 46, Research report, 2014-01-27)
   Rapporten Eit heilskapleg tilbod er basert på ei følgjeevaluering av metodeutviklingsprosjektet Arbeidsretta rehabilitering. Tilbodet er lagt til rette for at fleire sjukmelde kan få eit arbeidsretta helse- og rehabilite ...
  • Utviklingstrekk i Nordfjord 

   Båtevik, Finn Ove; Dvergsdal, Geirmund; Natvig, Anne (Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking, Volda,40, Research report, 2013-11-15)
   Rapporten «Utviklingstrekk i Nordfjord» er ein samfunnsanalyse for Nordfjord-regionen. Analysen ser på sentrale regionale utviklingstrekk og utfordringar som regionen står overfor. Dette gjelder utviklingtrekk knytt til ...