• Dei nye hendene. Familieinnvandrere i helse- og omsorgssektoren 

      Hanche-Olsen, Marte; Båtevik, Finn Ove; Olsen, Grethe, Mattland; Yttredal, Else Ragni (Rapport;23, Research report, 2012-04-13)
      Stor arbeidsinnvandring til Nord-Vestlandet gjør at familieinnvandring representerer et arbeidskraftpotensiale for helse- og omsorgssektoren i landsdelen. Så langt peker tallene i retning av at man har kommet relativt kort ...