• Sjukefråver i omsorgsinstitusjonar 

      Paulen, Gunn Toril (Master thesis, 2016-12)
      Samandrag: Bakgrunn: Sjukefråver medfører mange negative konsekvensar for samfunnet, organisasjonen som blir ramma og den yrkesaktive sjølv. Arbeid er helsefremmande, og fordi ein brukar mange timar av døgnet saman med ...