• Barnesamtaler i undersøkelsesfasen. Metodisk og formålstyrte barnesamtaler 

      Ringdal, Ida Johanne; Eimhjellen, Thea Helen (Bachelor thesis, 2022)
      Gjennom 1 år får barneverntjenesten mange tusen bekymringsmeldinger som går til undersøkelse (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 2021). Barneverntjenesten er pliktig til å undersøke forholdene omkring bekymringsmeldingen ...