• Barns sosiale kompetanse 

      Schakenda, Eilen Myking (Bachelor thesis, 2017)
      Tittel for denne studien er Barns sosiale kompetanse. Studien har eit formål om å undersøkje korleis personalet i barnehagen kan bidra til å fremje barns sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er eit stort omgrep, det er ...