• Velferd for Alle? Velferdsundersøkinga ved HVO 2008 

      Yttredal, Else Ragni; Viig, Tine Grieg (Notat;3/2008, Working paper, 2008)
      Møreforsking Volda bistår i dette prosjektet Høgskulen i Volda i sluttfasen av prosjektet ”Velferdsundersøking ved Høgskulen i Volda”. Møreforsking Volda nyttar eksisterande data samla inn ved høgskulen til å skrive eit ...