• Dei nye hendene. Familieinnvandrere i helse- og omsorgssektoren 

   Hanche-Olsen, Marte; Båtevik, Finn Ove; Olsen, Grethe, Mattland; Yttredal, Else Ragni (Rapport;23, Research report, 2012-04-13)
   Stor arbeidsinnvandring til Nord-Vestlandet gjør at familieinnvandring representerer et arbeidskraftpotensiale for helse- og omsorgssektoren i landsdelen. Så langt peker tallene i retning av at man har kommet relativt kort ...
  • Dei nye hendene. Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere 

   Hanche-Olsen, Marte; Båtevik, Finn; Olsen, Grethe Mattland; Yttredal, Else Ragni (Rapport;22, Research report, 2011)
   Rapporten «Dei nye hendene – Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere» ser på hvordan offentlig sektor, og da særlig kommunene handterer den store mengden nye mennesker som har kommet til Nord-Vestlandet i løpet av ...