• Embetsmenn, bønder, og fadderskap i Hosanger sokn 1750-1854 

      Døssland, Atle (;20, Working paper, 2010)
      I skissa til prosjektet Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn ligg det klart ein hypotese om at den såkalla tokulturlæra er for bastant. Bønder og embetsmenn levde ikkje heilt ut i kvar si verd. Det inneber ...